Comité van Aanbeveling


Naast Sipke Swierstra, Burgemeester van de gemeente Veendam,

  • Ankie Beenen, lid Provinciale Staten Groningen
  • Jan Kortleve, predikant PKN Veendam
  • Dirk Mulder, directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork
  • Wim Pijbes, directeur Rijksmuseum te Amsterdam
  • Adriaan Schober, oud-notaris te Veendam
  • Johan Smilde, oud-internist Refaja Ziekenhuis, Stadskanaal
  • Harm van der Veen, historicus, Veendam
  • Ferdinand Vinke, directeur Winkler Prins te Veendam
  • Rob Vleesblok, oud-inwoner van Veendam
  • Bert van der Wal, pastoor Norbertus parochie Veendam